Strona główna
O przedszkolu
Kadra
Opłaty
Aktualności
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców
Kontakt
Webmaster

UWAGA !!!

 

Informujemy ,że od 01.01.2018r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50zł. Pozostałe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pozostają bez zmian.


Opłatę za przedszkole proszę przekazywać na konto:

10 1090  2141  0000 0001 3533  0142 

Opłaty za świadczenia przedszkola reguluje Uchwała Nr XXXI/183/12 Rady Miejskiej w Brzegu z  dnia 7 września 2012r. w sprawie:
ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg.


W godzinach realizacji podstawy programowej tj. 9.00 - 14.00 dziecko uczęszcza do przedszkola bezpłatnie.
Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć prowadzonych przed godz. 9.00 i po godz. 14.00 opłata wynosi - 1,00 zł                      (od 1 września 2013r.).
 

Od 01 stycznia 2018r. dzienna stawka za wyżywienie wynosi : 5,50 zł 

 

               Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe: 04 8863 0009 1000 0000 0169 0001 

WNOSZENIE OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Szanowni Rodzice,
W zakresie przedszkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Podjęto decyzję o wyborze wariantu II  – składka 37 zł  płatna do 30.09.2017 r.
Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl -AXA Pan Andrzej Kowalik pod nr tel.  508-238-997

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia: warunki umowy, szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia oraz likwidacja szkód dostępne są na stronie portalu www.bezpieczny.pl m.in.:
Tabela Uszczerbku - https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
Warunki Umowy -    https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia
Szybki Kontakt -       https://bezpieczny.pl/kontakt

Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:
- wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne
- kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:
-Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/wnioski-i-formularze-online/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl/
- Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na:  szkody@bezpieczny.pl
- Przesłać drogą listowną na adres :
AXA TUiR S.A.
Ul. Chłodna 51
00-867  Warszawa