Strona główna
O przedszkolu
Kadra
Opłaty
Aktualności
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców
Kontakt
Webmaster

informacje informacje ogólne informacje rozkład dnia informacje misja naszego przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8 - WSKAZANIE DROGI DO CELU

Przygotowanie wychowanka do pełnienia roli społecznych poprzez stwarzanie warunków do pełnego rozwoju, identyfikacji i naśladow­nictwa

-          zapewnienie różnorodnych form życia kulturalnego;

-          inscenizowanie i poznawanie utworów literackich, wzbudzanie zainteresowania czytelnictwem.

-          Poznawanie świata przyrody i wdrażanie do proekologicznych zachowań;

-          udział w zabawach z elementami poszukującymi i odkrywającymi (doświadczenie, zabawy w terenie, spacery, wycieczki, zabawy tro­piące, zabawy i gry zespołowe);

-          zapewnienie warunków do rozwoju umysłowego.

-          Poprzez zaprezentowanie dzieciom wybranych państw  uświadomienie im że są Polakami ,             Europejczykami i obywatelami świata.

-          kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych


Realizujemy następujący program wychowania przedszkolnego

"Wokół przedszkola". Program wychowania przedszkolnego M.Kwaśniewska, J.Lendzion, W.Żaba-Żabińska.

Posiadamy certyfikat jakości "Partnerskie Przedszkole", certyfikat "Kreatywne przedszkole-twórczy maluch", certyfikat międzynarodowego projektu edukacyjnego "Piękna nasza Polska cała".

 

Oferujemy


- opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w godzinach 06:00 - 16:30
- smaczne i zdrowe posiłki
- duże i przestronne sale zajęć (w tym sala gimnastyczna)


Proponujemy


- innowacje pedagogiczne:


  "Przedszkolaki eksperymentują" autorstwa J.Ochman 

"Przedszkolaki poznają swoje miasto i zdobywają odznakę OTZB I stopnia"" autorstwa A.Stefaniuk i M.Skibińskiej

- dodatkową ofertę edukacyjną ( zajęcia z zakresu  logopedii , gimnastyki korekcyjnej i j. angielskiego )

 

ZAPRASZAMY !!!
 
WIZJA ABSOLWENTA

misja przedszkola