Strona główna
O przedszkolu
Kadra
Opłaty
Aktualności
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców
Kontakt
Webmaster

informacje informacje ogólne informacje rozkład dnia informacje misja naszego przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8 - WSKAZANIE DROGI DO CELU

Przygotowanie wychowanka do pełnienia roli społecznych poprzez stwarzanie warunków do pełnego rozwoju, identyfikacji i naśladow­nictwa

-          zapewnienie różnorodnych form życia kulturalnego;

-          inscenizowanie i poznawanie utworów literackich, wzbudzanie zainteresowania czytelnictwem.

-          Poznawanie świata przyrody i wdrażanie do proekologicznych zachowań;

-          udział w zabawach z elementami poszukującymi i odkrywającymi (doświadczenie, zabawy w terenie, spacery, wycieczki, zabawy tro­piące, zabawy i gry zespołowe);

-          zapewnienie warunków do rozwoju umysłowego.

-          Poprzez zaprezentowanie dzieciom wybranych państw  uświadomienie im że są Polakami ,             Europejczykami i obywatelami świata.

-          kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych


Realizujemy następujący program wychowania przedszkolnego


 "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

" Od przedszkolaka do pierwszaka" Program wychowania przedszkolnego - Iwona Broda

 

Posiadamy certyfikat jakości "Partnerskie Przedszkole"

Oferujemy


- opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w godzinach 06:00 - 16:30
- smaczne i zdrowe posiłki
- duże i przestronne sale zajęć (w tym sala gimnastyczna)


Proponujemy


- innowacje pedagogiczne:


  "Jesteśmy eko - pozytywni" - mgr E. Prorok - Zdyb

"Rozwijanie przez czytanie" - mgr A. Kamińska ( nr rejestru nadany przez Kuratorium Oświaty WWSE.05.11 )

- dodatkową ofertę edukacyjną ( zajęcia z zakresu  logopedii , gimnastyki korekcyjnej i j. angielskiego )

 

ZAPRASZAMY !!!
 
WIZJA ABSOLWENTA

misja przedszkola